Program : L-V: 8.00-20.00
  Telefon : 0726.366.370

certificat medical detectiv particular

Certificat medical detectiv particular

Certificat detectiv particular – 220 lei

 

CONDITII PENTRU A DEVENI DETECTIV PARTICULAR
Conform Legii nr. 329/2003 poate dobandi calitatea de detectiv particular persoana care indeplineste urmatoarele conditii:

a) are cetatenie romana sau cetatenia uneia dintre statele membre ale Uniunii Europene ori ale Spatiului Economic European;
b) poseda studii medii si este absolventa a unei scoli postliceale de detectivi sau a indeplinit functia de politist ori lucrator in cadrul unor institutii publice cu atributii in domeniul apararii, ordinii publice sau sigurantei nationale, ori este absolventa a unei institutii de invatamant superior;
c) este apta din punct de vedere medical;
d) sa nu fi fost condamnata pentru infractiuni savarsite cu intentie;
e) nu desfasoara o activitate care implica exercitiul autoritatii publice;
f) a obtinut avizul Inspectoratului de Politie Judetean sau al Directiei de Politie a Municipiului Bucuresti, dupa caz;
g) a promovat examenul de atestare a calitatii de detectiv particular, conform prevederilor art.7 din Legea 329/2003, ori detine un certificat de calificare in aceasta profesie sau un atestat similar eliberat in unul dintre statele membre ale Uniunii Europene si ale Spatiului Economic European.

Primul pas
Obtinerea de catre solicitant a avizului de principiu de la Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti pentru persoanele care au domiciliul pe raza Capitalei.
Pentru obtinerea avizului de principiu este necesar sa prezentati urmatoarele documente:
– Cerere (din care sa rezulte solicitarea avizului de principiu )
– Curriculum Vitae;
– Diploma studii (copie legalizata);
– certificat de cazier judiciar ( Motivul – examen detectiv particular );
– Declaratie notariala (din care sa rezulte ca nu desfasurati activitati care sa implice autoritatea publica a statului);
– Copii de pe cartea de identitate ,certificatul de nastere, certificatul de casatorie;
– Adeverinta medicala de la medicul de familie (din care sa rezulte ca sunteti clinic sanatos);
– Decizie de pensionare pentru lucratorii din cadrul Politiei, Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala.

Pasul doi
Dupa obtinerea avizului de principiu pentru a participa la examen, candidatii urmeaza sa depuna urmatoarele documente:
– Cerere (din care sa rezulte participarea la examen);
– Fisa medicala tip;
– Aviz psihologic
– Taxa – 139,27 RON ( care se achita la caseria DGPMB);
Documentele se depun cu 15 zile inainte de data examenlui.

Pasul trei
Examenul pentru obtinerea calitatii de detectiv particular are loc la sediul D.G.P.M.B. in ultima luna a fiecarui trimestru, iar data si ora vor fi afisate cu 30 de zile inainte de data examinarii.
Examenul consta intr-o proba scrisa si un interviu.
1) Proba scrisa – test grila din 18 intrebari din legislatie;
2) Interviul – intrebari.
Este declarat admis candidatul care obtine cel putin nota 5.

Pasul patru
Dupa obtinerea atestatului de detectiv particular, persoana in cauza poate opta in a-si desfasura activitatea intr-o societate comerciala de profil, cabinet individual sau isi poate infiinta o societate comerciala sau cabinet individual de detectiv particular.

Sursa: Politia Romana

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CLOSE
CLOSE